banner1yellowBig3

شرکت راهبرتجارت آینده تهران ایران ( با مسئولیت محدود)theITDC Doing Business In Tehran Iran 98/21

شرکت توسعه تجارت بین المللی   the ITDC

 theITDC  Doing Business In Tehran  Iran

شرکت راهبرتجارت آینده

( با مسئولیت محدود)

تهران ایران

شرکت راهبرتجارت آینده ( با مسئولیت محدود) تهران ایران

خدمات راهبر تجارت آینده

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خدمات بین المللی >

اهمیت و توجه به بازارهای بین المللی ، ایجاد و توسعه سهم بازارو بدست آوردن ارزیکی ازشالوده های اساسی اقتصاد هرکشوری است. با توجه به رقابتهای داخلی یقینا ایجاد زیرساختهای بازرگانی، بازاریابی و بازارسازی بین المللی، به صورت تخصصی می تواند یکی ازراهکارهای حفظ و رشد بنگاههای اقتصادی وتولیدی باشد. شناخت، آنالیز، ایجاد ارتباطات حرفه ای و تخصصی، چگونگی نفوذ و حفظ دربازارهای بین المللی، نوع مذاکرات و مکاتبات، مدیریت ونظارت برقراردادهای بین المللی، شناخت چگونگی جابجائیهای مالی و تامین پول درسطح بین الملل، مدیریت و کنترل هزینه ها و .....جزئیات و کلیات امرراهبری بازرگانی بین المللی می باشد که می بایست به تمامی موارد به شکل تخصصی توجه و آنها را اجرائی کرد. بدین منظورموسس شرکت راهبر تجارت آینده بین الملل با تجربیات بیش ازپانزده سال و با داشتن ارتباطات بین المللی به صورت همکارتجاری و یا نمایندگی مستقیم با کشورهای روسیه، کانادا، عمان، هلند، آفریقای جنوبی، مالزی، چین، سنگاپور،فنلاند، کویت،انگلیس،اسکاتلند، اکراین، دبی، هندوستان بر آن شده است تا درعرصه بازارهای خارجی (و تلویحا بازارداخلی) با نگاهی کاملا تخصصی به امرارائه خدمات بازرگانی و بازاریابی بین المللی و داخلی درقالب برون سپاری به صورت اجرائی ویا مشاوره دربخش کالا و خدمات غیرنفتی به سازمانها، ارگانها، وشرکتها پرداخته تا بلکه توانسته باشیم درمدیریت کنترل هزینه ها و زمان شرکتها با بهترین بهره وری دراقتصاد کشورگام مهمی برداریم. خدمات ما در این حوزه عبارتند از :

بازنگری خدمات /محصولات شرکت
اخذ آماربین المللی با توجه به نوع محصول/خدمات
انتخاب کشور/بازارهدف صادراتی با توجه به نوع محصول/خدمات
ارائه (مشاوره) و انتخاب استراتژی صادراتی
ارائه راه حلهای بودجه بندی صادراتی با توجه به نوع استراتژی ارائه شده
ارائه راه حلهای تامین مالی صادراتی با توجه به پیشینه شرکت، پتانسیلها، عملکرد و مدارک مستدل
اجرای عملیات صادراتی مترادف با بودجه، اهداف، و سیاستهای مدیران ارشدشرکت
ارائه ( مشاوره)و اجرای راه حلهای تضمین برگشت پول با توجه به اسناد مستدله شرکت معطوف به ارگانهای زیربط دولتی
تنظیم نوع مکاتبات؛ مذاکرات و درنهایت انعقاد قراردادهای صادراتی واخذ بازارهای هدف انتخاب شده
ارزآوری
ارائه واجرای راه حلهای حفظ بازارهای بین المللی اخذ شده ازجمله: مشتری مداری صادراتی، مدیریت برندینگ صادراتی و ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیریت تامین >

یقینا یکی ازمهمترین بخشهای هرتجارت، بخش خرید و مدیریت تامین (SCM)می باشد. شناخت و بررسی کیفیت و قیمت مواد اولیه/کالا می تواند تاثیربسزایی درقیمت و کیفیت محصول/خدمات نهایی داشته باشد و پیرو آن تاثیر برافزایش فروش، افزایش سهم بازارو درنتیجه سود خواهد داشت. ما با تجربه بیش ازیک دهه دربخش خدمات بازرگانی ( واردات/خرید) می توانیم باعث صرفه جوئی و پس انداز زمان و هزینه شما شویم. می توانید درخواست و نیازخود را به ما اعلام کنید، تا ما با استفاده ازتخصصی ترین روشها، بهترین مواد اولیه/کالا را ازسراسر دنیا برای شما جستجو و تحویل شما دهیم.

مدیریت تامین/خرید:

بررسی درخواست مواد اولیه/کالا.
تهیه و ارائه پروفرما.
مدیریت جستجو یابی.
یافتن و ارائه بهترین و و مناسبترین قیمت و کیفیت.
مدیریت مذاکره و چانه زنی.
مدیریت و نظارت برقراردادها.
مدیریت و نظارت برترخیص و تحویل کالا/مواد اولیه به متقاضی.
نظارت برصحت و سلامت گواهینامه های مرتبط.
مدیریت و نظارت برقیمت حمل و نقل جاده ای، دریائی، هوائی و ریلی.
مدیریت تحویل کالا/مواد اولیه تا مقصد نهایی متقاضی درداخل یا خارج ازکشور.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

خدمات فروش و بازاریابی >

( پیشنهاد به صورت صد درصد پورسانت ازفروش مورد توافق نخواهد بود).
امروزه مدیریت فروش وبازاریابی، مدیریت برگشت پول و کنترل هزینه ها ازعوامل بسیارمهم درحفظ یک بنگاه اقتصادی می باشد. با توجه به بازاربزرگ و مصرفی تهران که یقینا برای محصولات /خدمات/برند سهم بازاروجود دارد وبا درنظرگرفتن هزینه های ثابت و جاری، شرکتها، ارگانها و دیگربخشهای تولیدی و تجاری با برون سپاری و واگذاری پروژه خود به ما دربخش فروش و بازرگانی(واردات و صادرات) می توانند حداق 50% ازهزینه ای ذیل را پرداخت نکرده و پس اندازکنند:( لطفا مبنی براستراتژی، بودجه، محل جغرافیایی تهران، تعداد پرسنل و ... موارد ذیل را حساب کنید.وشما می توانید موارد ذیل را پس اندازکنید).

پرداخت هزینه مربوط به آزمون و خطای انتخاب استراتژی فروش، توزیع، برگشت پول و آسیب به کسب وکار.
هزینه اجاره یا خرید دفترکاری.
هزینه ماهیانه شارژ، آب، برق، تلفن دفترکاری.
هزینه احتمالی جابجاییهای دفترکاری.
هزینه و زمان جذب مدیرو تیم فروش و بازرگانی.
هزینه مربوط به حقوق پرسنلی.
مشکلات احتمالی مربوط به بیمه، شکایت پرسنلی و غیره.
احتمالات مربوط به جابجایی اطلاعات شرکت پس ازترک کردن مدیران و پرسنل ازشرکت به شرکتهای همکارو رقیب و دیگرمشکلات و.....
خدمات تخصصی مدیریت ومهندسی فروش دربخش کالا/خدمات/برند:

فروش مشارکتی.

پیمانکار انحصاری فروش.
اخذ نمایندگی فروش مستقیم ازشما توسط ما.
معرفی نمایندگان فروش.
پیمانکاری راه اندازی فروش و شعبه های فروش مویرگی.
پیمانکاری راه اندازی و اجرای فروش صنعتی.
مشاوره دربخش بازرگانی و فروش به مدیران ارشد سازمانها، ارگانها، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی.
**بازنگری، برنامه ریزی، پیاده سازی منتچ به سود دهی با روشهای ذیل:

انتخاب و اجرای استراتژی فروش: مویرگی، صنعتی، دولتی، صادراتی، اینترنتی.
برنامه ریزی جهت مدیریت وصول و مطالبات.
راهبری ترویج و افزایش سهم بازاروفروش.
راهبری انتخاب تیم فروش.
راهبری و مدیریت خدمات/کالا شما دربازاربا راه حلهای بازاریابی، برندینگ و تبلیغات( توضیحات مربوطه دربخش خدمات وجود دارد)
انتخاب مشتریان.
پیشنهاد و مشاورانتخاب نرم افزارمتناسب با نوع کسب و کارشما.
بازبینی و آسیب شناسی سیستم فروش جاری درشرکت شما و ارائه راه حلهای مناسب به منظورترمیم و رشد فروش.

درباره ما >

شرکت راهبرتجارت آینده( با مسئولیت محدود) دارای نشان تجاری theITDC با سابقه اجرائی نزدیک به دو دهه در زمینه خدمات بازرگانی و بازاریابی معطوف به انجام تجارت بین الملل می باشد. ما دارای شرکای تجاری بین المللی در روسیه و هندوستان هستیم تا بتوانیم خدمات به روزی را برای مشتریانمان فراهم کنیم. درحال حاضرنیزبا شرکتهای دیگردرکشورهای دیگردرتعامل هستیم تا بتوانیم پس ازاعتبارسنجی، این بخش را توسعه دهیم.

ما با داشتن تیم اجرائی جوان، علاقمند و متخصص درخواستهای شما را اجرائی میکنیم، چراکه شعارما، اجرائی کردن درخواستها و نیازهای مشتریانمان میباشد

چرا ما

 • ایجاد نقدینگی
 • تغییر هزینه های ثابت به متغیرها.
 • بهبود و افزایش تمرکزبرصلاحیتهای بنیادی.
 • دستیابی به توانمندیها و امکانات درکلاس جهانی
 • افزایش انعطاف پذیری دربلند مدت
 • افزایش انعطاف پذیری دربلند مدت
 • دسترسی به بازارهای جدید
 • بهبود عملکرد عملیاتی همچون کیفیت بالاتر؛ افزایش بهره وری؛ زمان پیشبرد کوتاهتر، استفاده بهترتجهیزات، افزایش خروجی ها و سود بیشتر.
 • کسب فرصتها و موقعیتهای تجاری بیشتر.

------------------------------------------------------------------------------------------------

چرا صادرات

 • ارز آوری .
 • ایجاد ارزش افزوده.
 • ایجاد اشتغال مولد و پایدار.
 • تبدیل تهدید رقبای نفتی به فرصت.
 • بهبود روابط سیاسی-اقتصادی دولتها.
 • بین المللی و به روزشدن فن اوری ومدیریت و …

----------------------------------------------------------------------------------------------

مزایای صادرات برای واحدهای تولیدی:

 • استفاده ازارزحاصله ازصادرات برای سرمایه گذاری و واردات کالاهای مورد نیازشرکت.
 • بین المللی کردن سودهای حاصله ازصادرات.
 • ایجاد و توسعه بازارهای بین المللی.
 • درصورت رکود دربازارداخل ,افزایش سهم بازاروجلوگیری ازکاهش فروش محصول.
 • افزایش کیفیت محصولات متناسب با استانداردهای جهانی.
 • افزایش دانش و مهارت کارکنان واحد تولیدی و ..

---------------------------------------------------------------------------------

بیانیه ماموریت و اهداف ما

ما واقعا برای هرمشتری ارزش قائل هستیم. ما با درک و پیش بینی نیازهای هرمشتری وازطریق خدمت رساندن بهتربه آنان-هرباربهترازقبل- روابط مستحکمی برقرارمی کنیم. مشتریان ما می توانند برای تحویل منظم و پیاپی محصولات و خدمات برترکه به آنان کمک می کنند تا به اهداف تجاری خود نائل شوند، به ما اتکا داشته باشند. ما با توجه به علم روزدنیا و استراتژیهای تخصصی پیوسته سعی بربه روزبودن خود داریم تا بلکه بتوانیم بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهیم وباعث رضایت کامل ایشان بشویم. ما اعتقاد داریم اولین مسئولیت ما درقبال کسانی است که ازخدمات ما استفاده می کنند. هنگام برآورده کردن نیازهای آنان، هرچیزی باید ازکیفیت بالائی برخوردارباشد.ما پیوسته تلاش می کنیم هزینه های خود را کاهش دهیم تا قیمتهای معقول و مناسب به مشتریانمان ارائه دهیم. تقاضای مشتریان باید بلافاصله و به طوردقیق انجام شوند تا مشتریان ما بواسطه همکاری ما فرصتی برای کسب سود عادلانه داشته باشند. خدمات ما، اجرائی کردن درخواستهای مشتریان است.

ماموریت

 • ارائه خدمات تخصصی بازرگانی و بازاریابی بین المللی به مشتریان بالقوه و بالفعل درراستای دستیابی ، رشد و تداوم حضوردربازارهای بین المللی.

چشم انداز

 • توسعه روابط تجاری و بازرگانی با کشورهای پنج قاره، به منظور ارائه خدمات بازرگانی و افزایش سهم بازار تولید کنندگان و صادرکنندگان داخلی دربازارهای بین المللی.

------------------------------------------------------------------------------------

برون سپاری

تعریف کلی که می‌توان از برون سپاری خدمات ارائه کرد، عبارت است از «سفارش انجام یک بسته معین از خدمات به خارج از سازمان». این گونه ارجاع خدمات اعم است از خدمات عمومی و یا خدمات تخصصی. یکی ازاین نوع خدمات مربوط به خدمات تخصصی بازرگانی می شود.
شركت‌ها از طريق برون‌سپاري بخشي از فعاليت‌هاي خود قادرند به ميزان 30 الي 60 درصد در هزينه‌ها صرفه‌جويي کنند. با اين حال دلايل ديگري نيز براي اين انتخاب وجود دارند:

كاهش و كنترل هزينه:

 • اين مهم‌ترين دليل تمايل سازمان‌ها براي برون‌سپاري فعاليت‌ها است. مشخص است كه شركت‌ها براي انجام باكيفيت به منابع مالي نياز دارند. فعالان حوزه برون سپاري تمامي اينها را با هزينه‌اي كمتر و مزاياي بيشتر براي شما انجام مي‌دهند.

افزایش کارآیی :

 • سازمان‌ها ذاتا گرایش به فربه شدن دارند. بدون استفاده از شیوه برون سپاری برای هر نیاز مقطعی، سازمان مبادرت به جذب نیرو کرده که غالبا بعد از انجام خدمت مورد نظر، در سازمان دائمی خواهند شد. برون‌سپاری به سازمان کمک می‌کند که بهره‌وری نیروی انسانی خود را افزایش دهد.

اعمال نظارت بیشتر بر نتایج کار :

 • در برخی از بسته‌های کاری که درون سازمان صورت می‌گردد، مرجعی برای کنترل وجود نداشته و معمولا واحد تایید کننده همان واحد اقدام کننده می‌باشد مضافا اینکه به دلیل رودربایستی‌های اداری، همکاران همدیگر را کمتر به چالش می‌کشند ولو اینکه به ضرر سازمان باشد.

خدمات ما <

خدمات روسیه

روسیه به روسی: Россия، واج‌نویسی: راسیا) با نام رسمی فدراسیون روسیه(Российская Федерация، واج‌نویسی: راسیسکایا فدراتسیا) پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قرار دارد. روسیه با ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت، پهناورترین کشور جهان است. روسیه با حدود ۱۴۳ میلیون نفر (در سال ۲۰۱۳) جمعیت نهمین کشور پرجمعیت دنیاست. درآمد سرانهٔ این کشور در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۸ هزار دلار بر مبنای قدرت برابری خریدکه این کشور را در رتبه پنجاه‌وهفتم دنیا قرار می‌دهد. این کشور یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، عضو گروه هشت، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل همسود است. کشورهای CIS: آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، مولداوی.( کشورهای خارج شده ازاین اتحادیه گرجستان و اوکراین) به تجربه دیده شده است که اکثرتولیدکنندگان محترم و تجارایرانی جهت ورود به بازاراین کشور، متحمل زمان و هزینه های چند ده میلیونی تا چند صد میلیونی دربخش بازاریابی ،شرکت درنمایشگاهها، ماموریت مدیران میانی و دیگرموارد شده اند ولی بازخورد مناسبی نگرفته اند. حتی دیده شده است پس ازایجاد ارتباط با مشتری روسی متاسفانه بدلیل عدم ایجاد ساختارهای صادراتی اعم ازاخذ گواهینامه ها و مجوزات قانونی، عدم برنامه ریزی جابجائیهای مالی، عدم ثبت برند و حفظ مالکیت معنوی و....نتوانسته اند صادرات موفق امیزو مداومی داشته باشند. لذا ما به جهت مدیریت کنترل هزینه دراین مهم و ایجاد تسهیلات برای تولید کنندگان و تجارمحترم، با اخذ نمایندگی و انعقاد قرارداد همکاری با شرکتهای منطقه ای درمسکو خدمات ذیل را برای ایشان فراهم آورده ایم.

بازنگری خدمات /محصولات شرکت
اخذ آماربین المللی با توجه به نوع محصول/خدمات
انتخاب کشور/بازارهدف صادراتی با توجه به نوع محصول/خدمات
ارائه (مشاوره) و انتخاب استراتژی صادراتی
ارائه راه حلهای بودجه بندی صادراتی با توجه به نوع استراتژی ارائه شده
ارائه راه حلهای تامین مالی صادراتی با توجه به پیشینه شرکت، پتانسیلها، عملکرد و مدارک مستدل
اجرای عملیات صادراتی مترادف با بودجه، اهداف، و سیاستهای مدیران ارشدشرکت
ارائه ( مشاوره)و اجرای راه حلهای تضمین برگشت پول با توجه به اسناد مستدله شرکت معطوف به ارگانهای زیربط دولتی
تنظیم نوع مکاتبات؛ مذاکرات و درنهایت انعقاد قراردادهای صادراتی واخذ بازارهای هدف انتخاب شده
ارزآوری
ارائه واجرای راه حلهای حفظ بازارهای بین المللی اخذ شده ازجمله: مشتری مداری صادراتی، مدیریت برندینگ صادراتی و ...

اخذ مجوزات وگواهینامه های قانونی جهت ورود کالا و خدمات به روسیه و CIS: یکی ازضروری ترین زیرساختهای صادرات کالا و خدمات به روسیه و منطقه اوراسیا (قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، ودرآینده احتمالا چین نیزبه این اتحادیه ملحق شود) جهت اعتبارسنجی، تسهیل دربازاریابی ، عدم مرجوعیهای احتمالی ، اطمینان خریدارروسی ، اطمینان مصرف کننده نهائی ، تداوم درصادرات، تسهیل درصادرات مجدد و .... اخذ گواهینامه ها ، استانداردها و مجوزات قانونی مرتبط می باشد.
لیست صنایع و کالاهائی که نیاز گواهینامه های روسیه و اوراسیا دارند:

 • خدمات ويژه
 • حمل و نقل
 • صنایع کشتیرانی
 • صنایع کاغذ و چاپ
 • تجهیزات و لوازم ورزشي
 • صنایع نيروگاهی
 • ماشين هاي اداري
 • صنايع نساجي
 • صنايع الكتريكي
 • صنايع داروئي و بهداشتي
 • سيستمهاي تهويه مطبوع
 • صنايع غذايي
 • كاني هاي غيرفلزي
 • دام و طيور
 • طلا و جواهرات
 • لاستيك و پلاستيك
 • صنايع فلزي
 • پيچ و مهره
 • صنايع خودرو سازي
 • تجهيزات ايمني
 • صنايع خانگي و تزئيني
 • صنايع چوب
 • تجهيزات ساختماني
 • صنایع کشاورزی
 • صنايع سنگ
 • شيميايي و پتروشيمي
 • شيشه و سراميك
 • ماشين آلات صنعتي
 • صنايع برق
 • پزشكي وآزمايشگاهي
 • صنايع بسته بندي

مراحل اجرائی >

1. درخواست ازطرف شرکت متقاضی.
2. پرکردن فرم مربوطه. (دانلود فایل)
3. اخذ استعلام ازروسیه توسط theITDC.
( پرداخت هزینه جهت استعلام توسط متقاضی به شرکت مجری. زمان دریافت جواب دو الی شش روزکاری تجاری بین المللی )
4. ارسال کتبی توسط ایمیل توسط مجری به متقاضی.
5. اخذ گواهینامه مرتبط توسط مجری برای شرکت متقاضی.
توجه:
1. استعلام بدین دلیل انجام خواهد شد که برای برخی ازمحصولات درصنعت مربوطه ،طبق تبصره- ماده های واصله در قوانین روسیه و منطقه اوراسیا، نیازی به گواهینامه و مجوزوجود ندارد و تنها یک نامه تحت عنوان نامه معافیت صدورخواهد شد. که این مهم باعث صرفه جوئی درزمان و هزینه برای متقاضی خواهد شد.
2.زمان و هزینه گواهینامه ها و مجوزات قانونی کاملا بستگی به نوع محصول ، خدمات و میزان حساسیت آنها دارد که پس ازجوابیه استعلام، تمامی موارد مشخص خواهد شد.
دیگر خدمات روسیه و CIS

اخذ ویزای تجاری برای تولید کننده و تاجرمحترم جهت تسهیل درمسافرتهای کاری به روسیه .
ارائه کلیه خدمات بانکی اعم ازجابجائیهای مالی، افتتاح حساب بانکی، مالیات و ....
ارائه کلیه خدمات حقوقی اعم ازنظارت برپروسه مالکیت معنوی برند درروسیه و CIS، دعاوی حقوقی احتمالی و ..
ارائه خدمات مربوط به راه اندازی شرکت: ثبت شرکت، وب سایت، اجاره و یا خرید دفترکار، انبارو...

فروش و بازاریابی>

( پیشنهاد به صورت صد درصد پورسانت ازفروش مورد توافق نخواهد بود).
امروزه مدیریت فروش وبازاریابی، مدیریت برگشت پول و کنترل هزینه ها ازعوامل بسیارمهم درحفظ یک بنگاه اقتصادی می باشد. با توجه به بازاربزرگ و مصرفی تهران که یقینا برای محصولات /خدمات/برند سهم بازاروجود دارد وبا درنظرگرفتن هزینه های ثابت و جاری، شرکتها، ارگانها و دیگربخشهای تولیدی و تجاری با برون سپاری و واگذاری پروژه خود به ما دربخش فروش و بازرگانی(واردات و صادرات) می توانند حداق 50% ازهزینه ای ذیل را پرداخت نکرده و پس اندازکنند:( لطفا مبنی براستراتژی، بودجه، محل جغرافیایی تهران، تعداد پرسنل و ... موارد ذیل را حساب کنید.وشما می توانید موارد ذیل را پس اندازکنید).

پرداخت هزینه مربوط به آزمون و خطای انتخاب استراتژی فروش، توزیع، برگشت پول و آسیب به کسب وکار.
هزینه اجاره یا خرید دفترکاری.
هزینه ماهیانه شارژ، آب، برق، تلفن دفترکاری.
هزینه احتمالی جابجاییهای دفترکاری.
هزینه و زمان جذب مدیرو تیم فروش و بازرگانی.
هزینه مربوط به حقوق پرسنلی.
مشکلات احتمالی مربوط به بیمه، شکایت پرسنلی و غیره.
احتمالات مربوط به جابجایی اطلاعات شرکت پس ازترک کردن مدیران و پرسنل ازشرکت به شرکتهای همکارو رقیب و دیگرمشکلات و.....


خدمات تخصصی مدیریت ومهندسی فروش دربخش کالا/خدمات/برند:


فروش مشارکتی >

پیمانکار انحصاری فروش.
اخذ نمایندگی فروش مستقیم ازشما توسط ما.
معرفی نمایندگان فروش.
پیمانکاری راه اندازی فروش و شعبه های فروش مویرگی.
پیمانکاری راه اندازی و اجرای فروش صنعتی.
مشاوره دربخش بازرگانی و فروش به مدیران ارشد سازمانها، ارگانها، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی.

**بازنگری، برنامه ریزی، پیاده سازی منتچ به سود دهی با روشهای ذیل:

انتخاب و اجرای استراتژی فروش: مویرگی، صنعتی، دولتی، صادراتی، اینترنتی.
برنامه ریزی جهت مدیریت وصول و مطالبات.
راهبری ترویج و افزایش سهم بازاروفروش.
راهبری انتخاب تیم فروش.
راهبری و مدیریت خدمات/کالا شما دربازاربا راه حلهای بازاریابی، برندینگ و تبلیغات( توضیحات مربوطه دربخش خدمات وجود دارد)
انتخاب مشتریان.
پیشنهاد و مشاورانتخاب نرم افزارمتناسب با نوع کسب و کارشما.
بازبینی و آسیب شناسی سیستم فروش جاری درشرکت شما و ارائه راه حلهای مناسب به منظورترمیم و رشد فروش.


فروشگاههای زنجیره ای

یقینا بخش قابل اهمیت برای هرتولید کننده و تاجری؛ ارائه محصولات خود به صورت مستقیم به مصرف کننده نهائی می باشد. دراین سالها درایران رشد قابل توجهی ازشرکتهای فروشگاههای زنجیره ای داخلی و بین المللی که دارای شعبه های متعدد درتهران و سراسر ایران می باشند نیزایجاد شده است. به طوریکه درحال حاضر بیش از1800شعبه درکشورازفروشگاههای زنجیره ای درحال فعالیت می باشند. پیش بینی می باشد درسالهای آتی این تعداد رشد قابل توجهی داشته باشند.

دراین راستا خدمات ذیل به متقاضیان ارائه می شود

(توضیح: این بخش نیزبصورت پیمانکاری و همچنین مشاوره اجرائی قابل اجرا می باشد.)
تنظیم مذاکره با مدیران فروشگاههای زنجیره ای.
معرفی محصول.
هماهنگی جهت عقد قرارداد.
مشاوره چهت چیدمان کالا داخل فروشگاه.
مشاوره و اجرا جهت استخدام فروشنده اختصاصی.( حقوق و بیمه به عهده تولید کننده ویا تاجر)
راهنمائی تولید کننده درطول مدت قرارداد برای بازاریابی، فروش و توسعه فروش.
مشاوره تبلیغات موثردرفروشگاههای زنجیره ای و کلیه خدمات مربوطه...

تحقیقات بازاریابی صادراتی >

theITDC متخصص در پیدا کردن راه های خلاقانه و نوآورانه برای مشتریان به منظورتوسعه صادرات ، فروش بیشتر و بهتر در بازارهای جهانی با استراتژی B-To-B، می باشد. یکی ازاین راهکارها تحقیقت بازاریابی صادراتی میباشد.

تحقیقات بازاریابی صادراتی= کنترل زمان+ پس اندازهزینه ها+ صادرات موفق و مستمر

ما به جهت اخذ اطلاعات بازارهای جهانی با مشارکت یک شرکت تحقیقات بازاریابی بین المللی در هندوستان با قدمت 25 ساله که نماینده انحصاری آن درایران هستیم، خدمات ذیل رابرای شما فراهم میکنیم. بازار روسیه و کشورهای اوراسیا( قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان) را می توانید دربخش نمایندگیهای بین المللی بازبین نمایید. اطلاعات بازارکشورهای هندوستان، کشورهای اتحادیه اروپا( آلمان، هلند، فرانسه، بلژیک، دانمارک، جمهوری چک، ایتالیا و ...)، کشورهای قاره آفریقا.

صنایع مرتبط:

1. صنعت حمل و نقل : خودرو، ریلی، دریائی، تجهیزات ساخت و ساز.
2. انرژی و معدن: انرژیهای تجدید پذیر، الکترونیک، نفت و گاز، تجهیزات فرآیند و متالوژی.
3. انرژیهای درحال ظهور: پلاستیک ومواد مرکب، تصفیه آب و پساب، هوا و فضا، خدمات ذخیره انرژی در مدیریت ساختمان.
4. صنایع سنگین و پژوهشی: ماشین آلات صنعتی، اتوماسیون صنعتی، مواد شیمیائی صنعتی، مواد مصرفی صنعتی، مهندسی عمومی، هیدرولیک و سیالات.


خدمات تحقیقات بازاریابی بین المللی:

برآورد و پیش بینی تقاضا.
شناسایی شکاف تقاضا و بازارهای هدف صادراتی.
تجزیه و تحلیل حساسیت قیمتها. ( مدیریت قیمت گذاری صادراتی)
تقسیم بندی بازار و تمایز محصول.
شناسایی بازارهای صادرات و پتانسیل صادرات.
شناسایی شریک توزیع کننده.
یافتن منابع مواد اولیه و تجزیه و تحلیل مکان برای راه اندازی کارخانه تولیدی.
برنامه ریزی ورود به بازار.
شناسایی فرصت های کسب و کار جدید.
مطالعات امکان سنجی اقتصادی.
اندازه گیری مشتری / فروشنده / رضایت فروشنده و انتظارات.
تجزیه و تحلیل رفتار کاربر نهایی، قیمت گذاری و بسته بندی و همچنین نگرش خرید.
مطالعات تصویر شرکت های بزرگ.
بررسی نقاط قوت مشتری.
تحقیقات مربوط به فروشندگان، کاربران نهایی و مشتریان بالقوه.

واردات ( کسب و کاربین المللی)>

این بخش به منظورایجاد ، سرمایه گذاری و توسعه کسب و کاربین المللی برای دو بخش ذیل ایجاد شده است:
1. اشخاص حقیقی و حقوقی که علاقمند به ایجاد اشتغال و فعالیت درحوزه تجارت بین الملل هستند.
2. توسعه تجارتهای اشخاص حقیقی و حقوقی درعرصه بین الملل.

اخذ نمایندگی تجاری؛عاملیت بازاریابی و فروش تجاری ازبهترین و معتبرترین شرکتهای بین المللی درکلیه صنایع.
 اخذ مجوزات و تاییدیه های واردات کالا ازسازمانهای مرتبط با محصول وخدمات.
 سورسینگ یا منبع یابی.( تامین کالا، تامین مواداولیه و خدمات ازکشورهای پنج قاره).
امدیریت ونجام کلیه مکاتبات و مذاکرات تجاری.
استخراج تعرفه های وارداتی.
راهبری ترخیص کالا.
مشاوره جابجائی مالی ازقبیل گشایش اعتباری اسنادی، فاینانس، یوزانس و …
تنظیم وانعقاد قراردادهای تجاری.

خدمات بین المللی >

اهمیت و توجه به بازارهای بین المللی ، ایجاد و توسعه سهم بازارو بدست آوردن ارزیکی ازشالوده های اساسی اقتصاد هرکشوری است. با توجه به رقابتهای داخلی یقینا ایجاد زیرساختهای بازرگانی، بازاریابی و بازارسازی بین المللی، به صورت تخصصی می تواند یکی ازراهکارهای حفظ و رشد بنگاههای اقتصادی وتولیدی باشد. شناخت، آنالیز، ایجاد ارتباطات حرفه ای و تخصصی، چگونگی نفوذ و حفظ دربازارهای بین المللی، نوع مذاکرات و مکاتبات، مدیریت ونظارت برقراردادهای بین المللی، شناخت چگونگی جابجائیهای مالی و تامین پول درسطح بین الملل، مدیریت و کنترل هزینه ها و .....جزئیات و کلیات امرراهبری بازرگانی بین المللی می باشد که می بایست به تمامی موارد به شکل تخصصی توجه و آنها را اجرائی کرد. بدین منظورموسس شرکت راهبر تجارت آینده بین الملل با تجربیات بیش ازپانزده سال و با داشتن ارتباطات بین المللی به صورت همکارتجاری و یا نمایندگی مستقیم با کشورهای روسیه، کانادا، عمان، هلند، آفریقای جنوبی، مالزی، چین، سنگاپور،فنلاند، کویت،انگلیس،اسکاتلند، اکراین، دبی، هندوستان بر آن شده است تا درعرصه بازارهای خارجی (و تلویحا بازارداخلی) با نگاهی کاملا تخصصی به امرارائه خدمات بازرگانی و بازاریابی بین المللی و داخلی درقالب برون سپاری به صورت اجرائی ویا مشاوره دربخش کالا و خدمات غیرنفتی به سازمانها، ارگانها، وشرکتها پرداخته تا بلکه توانسته باشیم درمدیریت کنترل هزینه ها و زمان شرکتها با بهترین بهره وری دراقتصاد کشورگام مهمی برداریم. خدمات ما در این حوزه عبارتند از :

بازنگری خدمات /محصولات شرکت
اخذ آماربین المللی با توجه به نوع محصول/خدمات
انتخاب کشور/بازارهدف صادراتی با توجه به نوع محصول/خدمات
ارائه (مشاوره) و انتخاب استراتژی صادراتی
ارائه راه حلهای بودجه بندی صادراتی با توجه به نوع استراتژی ارائه شده
ارائه راه حلهای تامین مالی صادراتی با توجه به پیشینه شرکت، پتانسیلها، عملکرد و مدارک مستدل
اجرای عملیات صادراتی مترادف با بودجه، اهداف، و سیاستهای مدیران ارشدشرکت
ارائه ( مشاوره)و اجرای راه حلهای تضمین برگشت پول با توجه به اسناد مستدله شرکت معطوف به ارگانهای زیربط دولتی
تنظیم نوع مکاتبات؛ مذاکرات و درنهایت انعقاد قراردادهای صادراتی واخذ بازارهای هدف انتخاب شده
ارزآوری
ارائه واجرای راه حلهای حفظ بازارهای بین المللی اخذ شده ازجمله: مشتری مداری صادراتی، مدیریت برندینگ صادراتی و ...

همکاران ما >

بانک مرکزی ایران
بانک توسعه صادرات
اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی ایران و روسیه
سازمان توسعه تجارت ایران
اتاق بازرگانی ایران و هندوستان
اتاق بازرگانی ایران و گرجستان
 موسسه آموزشی به اندیش فراگیر
rest-food
چاپ و بسته بندی هونام
داده پردازان راستین

تبلیغات وبرندینگ >

یکی ازخدمات داخلی و بین المللی ما برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تدوین استراتژیهای تبلیغات و برندینگ ، خلاق و رسانه ای، طراحی برنامه ، مدیریت بودجه، ایده پردازی، ارائه خدمات اجرایی و مالی می باشد. ما می توانیم نماینده، مشاوروکارگزارشما به منظوربرندینگ وتبلیغات (تهییج و ایجاد انگیزه درمخاطبان درجهت اقدام عملی درخصوص یک محصول، ایده و یا خدمت) شما داخل کشورو درکشورهای صادراتی باشیم. ما بواسطه ارتباط مستقیم با آژانسهای داخلی و بین المللی خدمات ذیل را ارائه میدهیم:

 • روزنامه های ایران و بین المللی
 • مجلات ایران و بین المللی
 • پخش سراسری رادیو و تلویزیون.
 • فیلم.
 • وب سایت.
 • بیلبورد.
 • پوستر
 • نقاشی دیواری.
 • بروشورو تراکت.
 • تبلیغات پشت بلیت ورود به مراسم.
 • تبلیغات روی خودروهای شهری.
 • تبلیغات درمترو.
 • تبلیغات دراتوبوس و ایستگاه.
 • تبلیغات داخل هواپیما.
 • تبلیغات دیجیتالی.
 • تبلیغات بوسیله اپلیکشن.

خدمات اسپانسرینگ >

اسپانسر به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق میشود كه به جهت كمك و حمايت مالي از فعالیت های کاری دیگران به انها كمك مالي نموده و به نوعي با با ديگران همكاري عملي داشته باشند تا هم منافع اسپانسر و هم منافع شخص يا شركت فعال تا حد زيادي تامين گردد. اسپانسرینگ یکی از راه های بازاریابی است که به سرعت در حال رشد و گسترش است. هدف اسپانسرینگ واضح است ، افزایش اعتبار، توسعه تصویر برند و افزایش پرستیژ و درنهایت اعتلای نام محصول ،شرکت ،برند و... اما برای این که به این سوال که چرا شرکت ها اسپانسر می شوند باید توجه داشته باشیم که اسپانسرینگ نباید با تبلیغات اشتباه گرفته شود تبلیغات یک فعالیت کمی است و اسپانسیرنگ یک فعالیت کیفی است. در واقع یک برنامه اسپانسرینگ ارتباطی بین اسپانسر و حمایت شونده ایجاد می کند.

اهداف اسپانسرینگ >

 • تسریع شناخت برند

برای اینکه یک برند دیده شود و از سوی مشتریان شناخته شود چندین ماه و حتی چندین سال فرصت نیاز است اما یک اسپانسری موفق می تواند کمک کند یک شرکت ره صد ساله را یک شبه طی کند و همه مردم با نام و محصولاتش آشنا شوند.

 • افزایش فروش

وقتی از یک طرح فرهنگی ،یک باشگاه و یا یک تیم ورزشی حمایت می شود طرفداران آن فعالیت و مجموعه به صورت ناخود آگاه و بعضا خود آگاه از اسپانسر حمایت می کنند تا به این طریق از آنچه دوستش دارند حمایت کنند به همین راحتی محصولات اسپانسر با افزایش فروش چشم گیر مواجه خواهد شد.

 • ارتباط با افراد خاص

یک باشگاه یاتیم در بین همه مردم طرفداران خاص خودش را دارد پس مدیران ، سرمایه گذاران، افراد برجسته و... هم ممکن است به آن تیم اقبال داشته باشند و این یعنی اینکه اسپانسر می تواند ارتباطات ویژه ای برای خودش پیدا کند.

 • توجه عموم مردم

علاوه بر افزایش فروش اقبال و توجه عمومی نسبت به یک محصول افزایش می یابد و مردم حس خوبی نسبت به اسپانسر تیم یا فعالیت مورد علاقه شان پیدا می کنند و این یعنی آنچه که شاید تبلیغات چندین ساله برای شرکت ها به وجود نیاورد یک اسپانسرینگ به آنها هدیه می کند.

Alireza Ahmadian

Founder/CEO

T/f: +98 21 887 25 778

Mb(apps):+98 912 6264585

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

www.theITDC.com

---------------------------------------------------

Yellow Pages Farsi  World  London

Yellow Pages Farsi  World  London

Yellow Pages Farsi  World  London

 گروه فیسبوک برای تبلیغ آگهی  مشاغل ایرانیان در یلوپیج فارسی جهانی لندن

44 گروه فیسبوک برای تبلیغ آگهی یلوپیج فارسی جهانی در انگلستان

پوند انگلیس ، قیمت پوند انگلیس ، قیمت ارزدلار ، قیمت ارز یورو ، فروش پوند انگلیس ، خرید پوند انگلیس ، فروشنده ، خریدار , صرافی آنلاین ایرانیان , لندن  تهران , صرافی هلو لندن

,آرشیو قیمت ارز,نرخ ارز بازار,قیمت امروز ارز و دلار,دلار,نرخ دولار,نرخ پوند لندن , صرافی هلو سلام ,انگلستان .

نرخ برابری ريال با ارزهای مهم دنيا - در صرافی آنلاین ایرانیان , صرافی در لندن , صرافی در انگلستان , صرافی هلو لندن

نرخ دلار,قیمت دلار,نرخ ارز در بازار,قیمت یورو,قیمت پوند,قیمت دلار در بازار,قیمت درهم,نرخ دلار , امروز صرافی لندن

برابری ارزها,نرخ برابری ارزها,نرخ لحظه ای برابری ارزها,نرخ زنده برابری ارزها,برابری پوند انگلستان, صرافی هلو لندن

نرخ ارزهای کشورها در صرافی آنلاین ایرانیان , لندن و تهران

صرافی آنلاین لندن, قیمت ,نرخ ارزهای معتبر یورو, دلار و پوند در صرافی آنلاین ایرانیان تهران ,لندن, حواله فوری پرداخت 1 ساعته بدون کارمزد. انتقال سریع ارز به ایران و لندن,

راهنمای تجارت وکسب کارایرانیان انگلستان Iranian,Uk,Farsi

Parsi Yellow Pages World London

نیازمندیهای یلوپیج فارسی انگلستان

نیازمندیهای یلوپیج فارسی UK بریتانیا

ایرانیان انگلستان , آگهی و تبلیغ مشاغل یلوپیج Iranian Uk

دوستان انگلستان Friends England 

 

یلوپیج فارسی ایرانیان انگلستان

 

مطالب مرتبط ( یلوپیج فارسی UK )

1 یلوپیج جهانیYellow Pages انگلستان اروپا - امریکا,کانادا - استرالیا,نیوزلند

منتظر آگهی شما هستیم

2) نرخ ارز کشورها NERKH _UK

 

 


 

Save

Save

Save

Save

Save

راهنمای مشاغل,فهرست کسب کار, یلوپیج فارسی جهانی, لندن انگلستان www.IranianUkYellowPages.com

London  UK  Farsi Business Directory

 Photo
   
 
 
 

محل آگهی مراکز تجاری دنیا

  محل آگهی مراکز

   
   
   
   
   

یلوپیج فارسی جهانی  لندن , انگلستان 

1 آرایش , زیبایی لندن , .سالن زیبایی بانوان , آقایان UK
2 آموزش رانندگی . آموزش زبان .گل سازی,گل آرایی UK
3 اقتصاد , بازرگانی , صادرات , بازاریابی , پخش کالای UK
4 بهداشت , درمان . درمانگاه تخصصی , دندان پزشکی UK
5 رستوران , غذا , ساندویج , پیتزا . اغذیه , فست فود UK
6 سفر ,گردشگری ,آژانس هواپیمایی,خدمات مسافرتی UK
7 ورزش , تفریح , باشگاه , صالون کلاس. استخر, سونا UK
8 اشخاص.تدریس خصوصی زبان,.موسیقی. نقاشی,عکس UK
9 پوشاک ,نساجی .کیف , کفش , کمربند , تولید, فروش UK
10 تاسیسات.برق صنعتی, ساختمانی.تجهیزات ,خدمات UK
11 چاپخانه , تبلیغات .تجهیزات، لوازم چاپ، لیتوگرافی UK
12 حمل , نقل بین الملل.دریایی , هوایی .تاکسی سرویس UK
13 خرید , فروش , لندن , بازار. پاساژ , مجتمع تجاری UK
14 اتومبیل .تعمیرگاه مجاز , اتوسرویس , خرید ,فروش UK
15 مشاورین املاک. خرید, فروش, اجاره ساختمان ,خانه UK
16 نفت ,گاز , پتروشیمی .صنایع , معادن , فلزات , ایران UK
17 دارالترجمه رسمی ,مترجمین زبان . مرکزفرهنگ هنر UK
18 فن آوری اطلاعات , ارتباطات , طراحی سایت شرکتها UK
19 فنی,مهندسی.تاسیسات طراحی,اجرای پروژه ساختمانی UK
20 کارشناسان حقوقی ,وکیل مهاجرت .قضایی ,دادگاههای UK
21 کشاورزی.ماشین آلات صنعتی.ساختمانی,کارخانه های UK
22 فروش مبلمان,دکوراسیون ,تلویزیون ،کامپیوتر,لب تاپ UK
23 ماشین, ابزار,قالب سازی,ماشین آلات,تجهیزات انگلستان UK
24 جشن,شادی,کنسرت,مجالس ,مراسم. دفتر ثبت ازدواج  UK
25 مراکز فرهنگی,هنری,موزه ها ,کاخ ها ,آثار تاریخ لندن UK
26 مشاوره, روان شناس, روان درمانی , روان شناسی بالینی UK
27 خدمات ارزی , مالی, صرافی ها , سرمایه گذاری , لندن UK
28 قنادی , شیرینی سرا ی لندن, سوپرمارکت های ایرانی UK
28 عکاسی ,فیلمبردای,آموزش هنرهای زیبا,نقاشی,گرافیک UK
30 شرکت ها ,خدمات بیمه ماشین  ,خونه , تامین خسارات UK
31 حسابداری شرکتها,مشاغل کسب کار,ثبت شرکت لندن
UK
32 فروشگاه , عینک , جواهر , طلا , ساعت , عطیقه , نقره UK
33 سرویس آفیس شرکت,اجاره دفتر,آدرس مجازی شرکت UK
34 دیجیتال مارکتینگ شرکتها ,طراحی وب, فروش آنلاین UK
35 شرکت های سرمایه گذاری F C A , بورس سهام لندن UK
36 آگهی استخدام ,آماده بکار . مشارکت همکاری,شرکتها UK
37 خرید,فروش, تعمیرلب تاپ ,کامپیوتر,موبایل,ماهواره UK
38 خرید ,فروش مواد غذایی,لوازم رستورانها,سوپرمارکتها UK
39 نشریه ایرانی لندن,مجله,هفته نامه,ماهنامه,کتاب یلوپیج UK
40   نیازمندیهای مشاغل کسب کار لندن ,شهرهای انگلستان   UK
01 راهنمای ادارات,مدارس,دانشگاه ها,رادیوTV,مطبوعات UK
02 راهنمای شهرلندن ,دیدنی ها ,شهرهای بزرگ انگلستان UK  
03 راهنمای نمایشگاههای بین المللی لندن,شهرهای بریتانیا UK
04 راهنمای تجارت , صنعت , سرمایه گذاری , بورس لندن UK
05 راهنمای سفر, زندگی لندن , شهر های بزرگ بریتانیا UK
06 راهنمای سفارت,بانک ها, اتاق بازرگانی ایران,انگلستان UK
07 راهنمای ویزا , اقامت , مهاجرت , استخدام ,کسب کار UK
08  راهنمای ثبت شرکت , اخذ مجوزهای تجاری لندن UK
09 راهنمای مراکزفرهنگی , مدارس فارسی زبانان, ایرانیان UK
010 راهنمای جشنها,مراسمها,یاواره ها,بازارچه ها ,ایرانیان UK
001 راهنمای مشاغل لندن    LONDON UK
002 راهنمای مشاغل بیرمنگهام  Birmingham UK
003 راهنمای مشاغل گلاسگو Glasgow UK
004 راهنمای مشاغل لیورپول Liverpool UK
005 راهنمای مشاغل لیدز Leeds UK
006 راهنمای مشاغل شفیلد Sheffield UK
007 راهنمای مشاغل ادینبرو Edinburgh UK
008 راهنمای مشاغل بریستول Bristol UK
009 راهنمای مشاغل منچستر Manchester UK
0010 راهنمای مشاغل لِستِر Leicester UK
0011 راهنمای مشاغل ناتینگهام
 Nottingham UK
0012  راهنمای مشاغل کمبریج  Cambridge

UK

0013 راهنمای مشاغل برایتون
Brighton 
UK
0014 راهنمای مشاغل ساوت‌همپتون Southampton
UK
0015 راهنمای مشاغل نیوکاسل Newcastle UK
0016  راهنمای مشاغل  کاردیف Cardiff UK
0017  راهنمای مشاغل کاونتری  Coventry UK
0018     UK
0019     UK
0020     UK
    
   

 

  راهنمای مشاغل لندن,

   تلفن 02079938685 

   

 

 راهنمای مشاغل شرکتهای ایرانی

 

 راهنمای مشاغل شرکتهای افغانی

 

 

 

3) آگهی مشاغل uk و مطالب با بیشترین بازدید کنندگان یلوپیج ایرانیان uk