banner1yellowBig3

98/5) شرکت بازرگانی خدماتی آپادا - اصفهان - ایران

شرکت بازرگانی خدماتی آپادا- اصفهان - ایران

APADA TRADE COMPANY LTD

شرکت سهامی خاص آپادا با هدف تأمین بخشی از محصولات صادراتی مورد نیاز کشور تأسیس و عضو اتاق بازرگانی اصفهان می یاشد.

در طی سالیان نه چندان طولانی همراه با رشد صنعت صادرات در کشور و ارتقای کیفی محصولات تولیدی این شرکت و افزایش تقاضا برای تامین محصولات صادراتی این شرکت، برنامه توسعه کمی و افزایش تامین در دستور کار شرکت قر ارگرفت و به همین منظور طی قرارداد مشارکت با شرکت ایرسا و سه شرکت دیگر (متعلق به بخش خصوصی) ظرفیت تامین سالیانه شرکت به حدود 20 درصد از نیاز کشور به این محصول می باشد.


شرکت اپادا فوددر راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و با حضور موثر در بخشی از زنجیره تامین گوشت مرغ، بر آن است تا با رشد و توسعه مستمر، جایگاه خود را در بخش‌های منابع انسانی، فناوری تولید، بازاریابی، ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان از طریق تیم خدمات مشتریان کارآزموده و بازرگانی و آموزش در سطوح مختلف صنعت به عنوان بزرگترین شرکت های بازرگانی حفظ نماید.رنگ گوشت طیور

عوامل موثر:

درطول دوره پرورش ، مرغدار سعی بر تولید پرنده ای با رشد مطلوب و توسعه متمایز عضله ( عضله زیاد) دارد. گیاه و مزرعه می تواند بر روی بالاتر رفتن کیفیت فرآورده های گوشتی طیور موثر باشد. رنگ اجزای بافت به طور قابل توجهی تحت تأثیر فاکتورهایی مانند جیره غذایی و شرایط محیطی قرار می گیرد، همچنین نحوه انتقال طیور ( بارکردن ماشین و تخلیه آن) ونحوه حرکت ماشین ها قبل از کشتار ممکن است مهم باشد.به هنگامی که حیوان تحت تآثیر تنش هایی مانند سرما و گرما، خشکی، تحریک و هیجان، کمبود اکسیژن و غیره قرار می گیرد. علاوه بر این که تولید آن را تحت تأثیر قرار می دهد سبب افزایش ترشح هورمون از بخش مرکزی و قشری ( کورتکس) غدد فوق کلیوی می شود، این هورمون ها سبب تغییر میزان گلیکوژن کبد می شوند. تغییرات در سطح گلیکوژن عضله بر رویPHعضله اثر گذاشته و ممکن است کیفیت گوشت را پس از کشتار و در نهایت رنگ گوشت را تغییر دهد.

استرس سرما و گرما

لاوری ، تأثیر تنش های گرمایی و سرمایی را بر روی گوشت قرمز و اثر آن بر روی رنگ گوشت را قبل از کشتار مورد بررسی قرار داد. استرس سرمایی سبب لرزش پرنده و کاهش گلیکوژن عضله می شود. این کاهش گلیکوژن سبب افزایشPHدر عضله می شود، در نتیجه عضله برش داده شده تیره رنگ دیده می شود. زمانی که خوک قبل از کشتار به ناگهان در شرایط محیطی سرد قرار می گیرد. عضله تیره (پررنگ) شروع به تولیدPHبالا می کنند.استرس گرمایی سبب افزایش بروز رنگ پریدگی عضله در خوک می شوند. گرمای زیاد بلافاصله قبل از کشتار خوک سبب تحریک سریع میزان گلیکولیز بعد از مرگ می شود و این سبب کاهش سریعPHعضله و کاهش شدت رنگ عضله می شود.

همچنینPale Soft Exudative PSEگوشت به طور کلی از لحاظ ظرفیت نگهداری آب فقیرتر می شود.مطالعات متعددی تأثیر سرما و گرما در گلیکولیز گوشت طیور و رنگ آن تأکید می کنند. گزارش شده که عضله سفید بوقلمونی که درمعرض استرس گرمایی ( ۳۸ درجه سانتی گراد برای ۴ ساعت قبل از کشتار) قرار می گیرد. در مقایسه با استرس سرمایی ( ۵ درجه سانتی گراد ، ۴ ساعت قبل از کشتار) وگروه شاهد ( ۲۱ درجه سانتی گراد ، ۴ ساعت قبل از کشتار) رنگ پریده تر می شود.استرس سرمایی سبب طولانی ترشدن دوره گلیکولیز بعد از مرگ می شود. استرس سرمایی سب تردترشدن عضله می شود.

اثرات جیره غذایی

بررسی و مطالعه لاوری(Lawrie)بر روی گوشت قرمز و تأثیر منع غذا بر روی سطح گلیکوژن عضله و در نتیجه تأثیرآن بر روی رنگ گوشت طیور نشان می دهد که منع مصرف غذا(Fasting)در دام قبل از کشتار به طور کلی سبب کاهش منابع گلیکوژن در عضله شده که به دنبال آنPHافزایش یافته و هنگام برش عضله تیره تر دیده می شود. به عبارت دیگر تغذیه(Feeding Up)تا زمان کشتار سبب می شود که عضله از لحاظ میزان گلیکوژن زیادتر شده وPHکمتر می شود. کاهشPHعضله سبب کمرنگی یا پریده تر شدن رنگ عضله می شود. ویسم – پیدرمن مشاهده کردند که استفاده از شکر ( ۲ پوند برای هر حیوان) درخوراکها ، ۳ ۴ ساعت قبل از کشتار باعث افزایش سطح گلیکوژن عضله و کمتر شدنPHگوشت می شود. خوک هایی که قبل از کشتار شکر استفاده کرده بودند در مقایسه با گروه شاهد از لحاظ رنگ گوشت یکنواخت تر و کمرنگ تر بودند.

در جوجه های گوشتی که از شکراستفاده کرده بودند مشاهده شد که گوشت آنها تردتربوده ولی رنگ گوشت تغییری نکرد. در گزارش نگوکا(Ngoka)اشاره شد که قطع غذا( Feed Withdrawal)در بوقلمون ها ۱۵ ساعت قبل از کشتار سبب می شود کهPHعضله به طور قابل توجهی بیشتر بوده ولی رنگ به طور معنی داری تحت تأثیر قرار نگرفت.وجود مقدار خیلی اندک نیتریت(Nitrites)در گوشت طیور(به عنوان مثال ۱۰ppm )باعث تشکیل نیتروزومیوگلوبین(NitroSo myoglobin)شده و تولید رنگ صورتی(Pink Color)در فرآورده های طیور می کند. فرونینگ و همکاران گزارش کردند که استفاده از نیترات در داخل آب آشامیدنی تأثیری بر روی رنگ گوشت بوقلمون نگذاشت. این مطالعات نشان می دهد که نیتریت موجود درغذا ممکن است نگرانی بیشتری را نسبت به نیتریت موجود در داخل آب آشامیدنی ایجاد کند. استفاده از غذای کپکی نیز سبب سندرم هموراژیک ( خون ریزی) در عضله طیور می شود.

مشکلات خون ریزی در جوجه های گوشتی در سن ۴ تا ۷ هفتگی بسیار شایع می باشد. مورتی ومائورر جیره های حاوی ۳/۰ و ۵ppmاز مایکوتوکسین ها را در تغذیه جوجه های گوشتی استفاده کردند، طیوری که از مایکوتوکسین تغذیه کرده بودند دچار هموراژی در عضلات سینه و ران شده و خروج خون از لاشه آنها کمتر بود. بنابراین مایکوتوکسین های خوراکی، در نقاط هموراژیک توزیع شده و در صورتی که این وضعیت با شوک ( بیهوشی ) نادرست همزمان شود ممکن است مشکلات مهمتری را به دنبال داشته باشد. اگرچه دراین بررسی، تأکید بیشتری بر روی رنگ بافت عضله طیوری خود و نیز رنگ پوست جوجه ها از مسایل مهم مورد بررسی است در برخی از بازارهای مصرف ایالات متحده آمریکا ، مشتریان تمایل بیشتری به مصرف جوجه های گوشتی پوست زرد دارند. اکسی کاروتنوییدهای(Oxycarotenoids)جیره جهت ایجاد زردی پوست در پرنده لازم می باشند.

منابع اصلی رنگدانه اکسی کاروتنویید متفاوت بوده و از آن جمله می توان به ذرت زرد ، کنجاله گلوتن ذرت ، برگ های گل همیشه بهار (گل جعفری) و خوراک دهیدراته یونجه و اکسی کاروتنویید سنتزی اشاره کرد. برخی از فرآوری کنندگان مبلغی مازاد برای وجود رنگدانه زیاد در پوست می دهند.

شرایط گازی پرنده قبل تا زمان کشتار

وضعیت گازها قبل تا زمان کشتار ممکن است بر روی رنگ گوشت طیور مؤثر باشد. دود اگزوز کامیون ها بر روی گیاهان و نیز طیور تأثیراتی دارد.استنشاق دود اگزوز در طول حمل ونقل می تواند یکی از عواملی باشد که میزان رنگ صورتی لاشه را افزایش دهد. دراثر احتراق داخلی موتور دود اگزوز تولید می شود که حاوی اکسیدهای نیتروژن ( اکسید نیتریک و دی اکسید نیتروژن) و مونوکسید کربن می باشد.اکسید نیتریک ممکن است با میوگلوبین واکنش داده و تولید نیتروزومیوگلوبین(Nitrosomyoglobin)کند در حالی که مونوکسید کربن ممکن است با میوگلوبین ترکیب شده و تشکیل میوگلوبین، منوکسید کربن دهد.هریک از این کمپلکس های ایجاد شده در مقابل حرارت پایدار بوده و درطول پخت نیز به صورت رنگ صورتی باقی می مانند. استنشاق ذرات دود اگزوز قبل و در زمان کشتار سبب می شود که به طورقابل توجهی قرمزی گوشت بوقلمون و جوجه های گوشتی افزایش یابد.

گوشت های پخته شده از گوشت پرندگانی که درمعرض دود اگزوز قرار گرفته بودند دارای وضعیت بسیار قرمزی درگوشت بودند.گوشت تیره پخته شده حاصله از پرندگانی که در معرض دود اگزوز قرارگرفته بودند به نظر می رسد که ظاهری خام و نامطلوب برای اشتها باشد. تحقیقات دیگر بر روی شرایط آشیانه ای طیور در طول دوره رشد تاکید دارد و سطوح متفاوت از گازهای آمونیاک ، دی اکسید کربن یا مونوکسید کربن از ۷ روز قبل تا زمان کشتار مورد بررسی قرارگرفته است.ازمیان گازهای فوق تنها منوکسید کربن با مقادیر ۲۵۰، ۵۵۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ppmمی تواند سبب تغییر رنگ شود. دراثر وجودppm۷۵۰ مونوکسیدکربن، میوگلوبین در عضله ران ( خام یا پخته ) حداکثر خواهد شد. درتمام سطوح مونوکسیدکربن باعث افزایش تیرگی وقرمزی گوشت درعضله های پخته نشده ( خام) جوجه ها می شود رنگ گوشت سینه نپخته چندان تحت تأثیر سطوح مونوکسید کربن نمی باشد

.

حمل ونقل و دستکاری

تحقیقات قبلی بر روی گوشت قرمز نشان داد که کاهش ( اتمام ) میزان گلیکوژن عضله در قبل تا زمان کشتار سبب افزایشPHشده و درنتیجه عضله برش داده شده تیره تر می شود. نگوکا و همکاری مشاهد کردند که تحریک بوقلمون ها قبل تا زمان کشتار سبب افزایش تیرگی و قرمزی رنگ گوشت می شود. حمل ونقل ، استرس و دستکاری سبب تغییر رنگ و ایجاد مشکلاتی در این زمینه می شود.

شرایط کشتار و انجماد

بیهوشی و شک طیور

بیشتر تحقیقات بر روی عدم تحرک و تحرک کمتر طیور تا قبل از کشتارتاکید می کند. روش های کشتارانسانی تر طیور در سال ۱۹۸۵ مانند پستانداران با استفاده از شوک طیور قبل از کشتار و سپس کشتار و معاینه آن زیر نظرUSDAانجام شد. این قانون برای تمامی حیوانات اهلی به ویژه حیوانات حلال گوشت تاکید داشته و هدف کاهش درد حیوان تا زمان خروج کامل خون بدن بوده است.اگرچه دراین قانون، طیور را به صورت مشخص ذکر نکرده اند.

امروزه اکثرکشتارگاهها قبل از شروع کشتار با استفاده از شوک دهنده های الکتریکی سبب تسهیل در کشتار می شوند.به طور کلی در صنعت طیور از یک حمام حاوی آب نمک برای تماس الکتریکی استفاده می شود. شوک الکتریکی به مدت ۱۴ تا ۳۷ ثانیه درناحیه پایین تر از محل برش با ولتاژ ۲۰ تا ۱۲۰ ولتACتاDCو شدت جریان ۲۰ تا ۱۵۰ میلی آمپر به ازای هرپرنده و در مدت ۲ تا ۱۱ ثانیه استفاده می شود. حداقل دامنه ولتاژ از ۳۰ تا ۶۰ ولت و ۲۰ تا ۴۵ میلی آمپر به ازای هر پرنده بوده و حداکثر ولتاژ برای شوک اغلب بیش از ۱۵۰ ولت و ۱۰۰ میلی آمپر به ازای هر پرنده می باشد.ولتاژ پایین سبب حداقل شدن زمان خون ریزی و وضعیت هموراژیکی در عضله می شود. کارگران کشتارگاههای اروپا توصیه می کنند که استفاده از شوک با ولتاژ بالا از دیدگاه بشر دوستانه مناسب بوده و باعث لرزش قلب ، ایست قلبی و مرگ سریع می شود.

اگرچه جریان با ولتاژ بالا ممکن است باعث افزایش خون ریزی شود ولی معضلاتی نیز به همراه دارد. روش های پیشنهادی دیگر شامل ضربه شدید(Con Cussion)، پیچش گردنی( Cervical Dislocation)، شوک با میکروویو و کشتار با گازها می باشد. از روش های فوق تنها شوک و کشتاربا گاز امیدوار کننده است.دی اکسید کربن برای کشتار طیور از مدل گازی از سال ۱۹۸۵ درUSAبه عنوان یکی از روش های منصفانه استفاده می شود. اگر چه دانمارک گاهی با ۲COاقدام به کشتار خوک ها کرده است. درتحقیقات قبلی کوتولا و همکاران اشاره شده بود که استفاده از ۲COدرکشتار پرندگان در مقایسه با شوک الکتریکی به علت تحرک و تکاپوی کمتر پرنده سب خون ریزی بهتر پرنده می شود. اگر چه به تازگی استفاده ازآن سبب مشکلاتی درکیفیت گوشت مصرفی می شود. همچنین برخی دانشمندان معتقدند که کشتار با ۲CO، انسانی تر از روش های دیگر است. روش مذکورباعث می شود که خون بدن حیوان بهتر تخلیه شده وشکستگی استخوان ها کمتر شود.

علاوه بر ۲CO، گاز آرگون برای جوجه های گوشتی موثرتر می باشد.امروزه بر روی بیهوشی با گازها تاکید بیشتری می شود. زیرا برخی دانشمندان معتقدند که طیوری که تحت تاثیر گاز ۲COبیهوش می شوند برای مصارف انسانی مناسب تراست.بیهوشی با دی اکسید کربن باعث خروج بیشتر خون پرنده ، کاهش خون ریزی دربافت سینه و ران و کاهش شکستگی استخوان ها نسبت به روش بیهوشی با الکتریسیته می شود. گاز ۲COمانند گاز آرگن(Argon)بر طیورموثر است. اگرچه بیهوشی با گاز ۲COسبب می شود که رنگ گوشت سینه دچار مشکل نشود ولی دراین زمینه نگرانی دیگری نیز وجود دارد. به طوری که بیهوشی با دی اکسید کربن باعث ایجاد فازهایLag ,RelaxationوUnrestمی شود. در طول فازlagحیوان فاقد صدا بوده و درمرحلهUnrestبال ها خود رابر هم می زند و در مرحلهRelaxationنفس عمیق ومنظم درحیوان مشاهده شده که باعث بیهوشی پرندگان می شود.برخی فرآوری کنندگان در ایالات متحده به دلیل جنبه های مثبت گاز ۲CO، از این روش استفاده می کنند.

سردکردن ( خنک کردن) گوشت طیور

آب سرد بر روی رنگ عضله طیور موثر است. ممکن است که نیترات به همراه آب سرد وجود داشته باشد. هرچند که نیترات به تنهایی نمی تواند سبب تغییر رنگ شود به طوری که تبدیل نیترات به نیتریت توسط میکروارگانیسم این عمل را ممکن می سازد. درپژوهشی مشخص شد کهppm۱ از نیتریت در غذای بوقلمون ها باعث ایجاد رنگ صورتی می شود.میکروارگانیسم های موجود در گوشت بوقلمون باعث می شوند که ۱۰۰ppmنیترات به ۲/۵ppmنیتریت بعد از ۴۰ درجه سانتی گراد تبدیل شود. در برخی ازمناطق ایالات متحده امریکا منابع آبی وجود دارد که میزان نیترات آن بسیار بالا بوده و از ۲۰ تا ۲۵ppmهم فراتر می رود. در واقع برخی از فرآوری کنندگان گزارش کردند که مشکلات مربوط به رنگ طیور که ناشی از منابع آب باشد نادر و کمیاب است.تاثیر خنک کردن به کمک یخ در اطراف لاشه و هوای سرد بر روی تراکم رنگدانه هم(Heme)ورنگ گوشت طیور مورد مقایسه قرار گرفت.

میزان رنگدانه میوگلوبین و هموگلوبین در جوجه های گوشتی به وسیله این روش سرد کردن تحت تاثیر قرار نگرفت. اگرچه میزان سیتوکرومCبه طور چشم گیری در عضلات سینه ؛ ران و سنگدان در روش هوای سرد ( در مقایسه با آب سرد) افزایش می یابد.تراکم سیتوکرومCدرعضلات تحت تاثیر هوای سرد ۲ برابر زمانی است که عضلات تحت تاثیر آب سرد قرار می گیرند. پایداری رنگدانه ها درگرما می تواند در گسترش شکل رنگ گوشت دخیل باشد. کورنیش و فرونینگ گزارش کردند که سیتوکرومCمیزان اتواکسیداسیون میوگلوبین و هموگلوبین را به طور معنی داری کاهش می دهد. سیتوکرومCممکن است به عنوان یک فاکتور کاهنده میوگلوبین عمل کند. درایالات متحده بیشتر از سرمای یخ در اطراف لاشه استفاده می کنند ولی ممکن است صنعت به سوی خنک سازی هوا(Air Chilling)حرکت کند.

فرآوری و ذخیره افزودنی ها وPH

غالب تحقیقات بر روی اثرافزودنی های متفاوت روی رنگ غیرطبیعی ( مانند رنگ صورتی غیرنرمال) درفرآورده های گوشتی متمرکز شده است. مطالعات متعددی نشان داد که برخی رنگدانه های هم در مقابل حرارت مقاوم می باشند. با افزودن سدیم اریتوربیت(Sodium erythorbate)و کاهشPH، دناتوره شدن افزایش می یابد و این دناتوره شدن در مورد میوگلوبین گوشت بوقلمون اتفاق می افتد.هیتیدین ، سیتیین ، متیونین یا دیگر زنجیرهای جانبی از پروتیین های محلول شده و مشتقات ۶Vit Bممکن است تشکیل کمپلکس هم داده و منجر به رنگ صورتی در گوشت پخته شده شود.

ازفسفات و نمک به طور معمول در بسیاری از فرآورده های گوشتی طیور به منظور بهبود وضعیت باند شدن و کشیده شدن پروتئین های میوفیبریلی استفاده می شود. نمک سبب می شود که پایداری میوگلوبین و هموگلوبین در( Ahnو همکاران۱۹۸۹)سدیم تری پلی فسفات باعث افزایش زود هنگام پایداری میوگلوبین در برابر حرارت می شود. اگرچه افزودن سدیم تری پلی فسفات سبب کاهش پایداری سیتوکرومCدر برابر حرارت می شود.فرونینگ و همکاران مشاهده کردند که اسپری کردن ( پاشیدن) آلبومین خشک شده تخم مرغ درPHبا دامنه ۷ تا ۸ باعث افزایش رنگ صورتی در گوشت بوقلمون ها می شود. افزودن آلبومین خشک باعث می شود که ۲/۰ تا ۳/۰ واحدPHزیاد شده که این مقداربرای بالا بردن پایداری رنگ میوگلوبین کافیست و به دنبال آن رنگ صورتی پایداری ایجاد می شود. تغییررنگ صورتی درگوشت بوقلمون با افزودن ۳ درصد شیر خشک انجام می شود.

دراثر واکنش اکسیداسیون احیا از تشکیل کمپلکس بین پروتئین های دناتوره شده هم جلوگیری می شود. دانشمندان مشاهده کردند که افزودن ۲ درصد سدیم لاکتات و پخت دردمای ۷۴ درجه سانتی گراد باعث حذف رنگ ( تغییر رنگ ) می شود.قابل حرارت کاهش یافته در حالی که سبب افزایش پایداری سیتوکرومCدر برابر حرارت می شود.

درجه حرارت( نقطه پایانی پخت )

برای تخریب پاتوژن ها در تمام فراورده های گوشتی طیوربه توصیهUSDAحداقل دمای ۲/۷۱ درجه سانتی گراد لازم است به طوری که در این حرارت ( که در حرارت آون یا دراثر بخار پخته شود) آب فرآورده های پخته شده به طور نرمال حفظ می شود. زمان ودرجه حرارت فاکتورهای مهم در تعیین مقدار رنگدانه دناتوره نشده درگوشت پخته شده است. تحقیقات نشان می دهد که پخت در زیر درجه حرارت ۷۱ درجه سانتی گراد سبب افزایش رنگ صورتی می شود. درحالت طبیعی درجه حرارت پایانی ( پخت) باید بیش از ۷۱ درجه باشد.هرچه زمان ذخیره فرآورده ها کوتاه شود قرمزی رنگ بیشتر می شود.

محیط وشرایط پخت

درصورتی که گوشت بوقلمون در آون هایی با تهویه ضعیف پخته شود رنگ سطحی آن تغییر می کند. در اثر خروج گاز مونوکسید کربن یا اکسید نیتریک ، رنگ صورتی ظاهر می شود و تغییرات رنگ تنها در سطح خارجی گوشت مهم بوده و به تغییراتی که درون عضلات صورت می گیرد. توجهی نمی شود. آمونیاک از گازهایی است که در سالن های پرورش یا درسیستم ها خنک کننده در اثر فعالیت برخی باکتری ها تولید می شود. قرار گرفتن گوشت خوک در معرض آمونیاک قبل از پخت نشان داد که در صورت پخت گوشت خوک در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد، رنگ صورتی ظاهر می شود. تحقیقات قبلی نشان می دهد که درگوشت جوجه هایی که درمعرض آمونیاک بودند بعد ازکشتار و نیز بعد ازپخت رنگ صورتی افزایش نمی یابد.میکروارگانیسم ها ممکن است سبب کاهش شرایط در گوشت و به دنبال آن ایجاد رنگ صورتی شوند. در شرایط آزمایشگاهی فاستمن و همکاران اعلام کردند که سویه سودوموناس فلورسنت باعث تبدیل رنگدانه قرمز به مت میوگلوبین می شود. تغییر رنگ بستگی به جمعیت باکتری ها(به ۹ ۱۰CFU /میلی لیتر)دارد.این نشان می دهد که باکتری سودوموناس درطیور به عنوان یک ارگانیسم مخرب عادی درلاشه طیور می باشد.

جدا کردن گوشت از استخوان به روش مکانیکی

جداکردن گوشت از استخوان در طیور به صورت مکانیکی سبب آزاد شدن هم(Heme)و محتویات لیپید می شود. در سه مقطع از فرآیند جداسازی میزان هم(Heme)افزایش می یابد که همه این موارد در افزایش میزان هم(Heme)متغیر بوده و بستگی به سن طیور ، نسبت استخوان به گوشت ، روش جداسازی استخوان ، میزان پوست ، دناتوره شدن پروتئین ( در دمای بالا در طول فرآیند جداسازی) دارد.درطول فرآیند جداسازی استخوان ، اکسیژن با میوگلوبین گوشت ترکیب و اکسی میوگلوبین(Oxymyoglobin)تشکیل می شود. اکسی میوگلوبین موجود درسطح گوشت در اثراکسید شدن به مت میوگلوبین تبدیل و آنگاه در فرآورده ها رنگ قهوه ای نامطلوبی ایجاد می شود. درطول زمان ذخیره سازی که دما از ۳۰ تا ۱۰ درجه سانتی گراد کاهش می یابد اکسیداسیون هم(Heme)کاهش می یابد. میزان اکسیداسیون در حرارت زیر ۱۵ درجه سانتی گراد شناخته شده و میزان ثابت آن برای هم(Heme)در حرارت ۳۰ درجه سانتی گراد ۰۴۷/۰ ساعت ( ۸۲/۲ دقیقه ) می باشد.

فرآوری شبه سوریمی

Surimiدر ابتدا در کشور ژاپن پدیدار شد و آن به پروتئین های میوفیبریلی ماهی که شسته می شوند اشاره دارد. فرآیند شستشو سبب حذف مقادیری رنگدانه هم(Heme)و چربی و پروتئین های میوفیبریلی می شود. دراین فرآیند رنگ اغلب سفیده بوده و ژلاتین و خصوصیات بلند شدن دارد. در ایالات متحده این فرآیند به جز ماهی به آنالوگ های ماهی مانند خرچنگ(Legs (Cravbنیز اطلاق می شود.به تازگی این فرآیند در مساله جداسازی استخوان از گوشت طیور به شیوه مکانیکی(MDPM)بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با رشد بازار اجرای دیگر ماهی مانند پشت ، گردن و اسکلت بدن ( سایراجزا) نیز برای فرآیند جداسازی استخوان از گوشت استفاده می شود. اگرچهMDPMسبب می شود که میزان رنگدانه هم زیاد و ویژگی های بافتی بدتر شود. فرآیند شبه سوریمی با استفاده از محلول هایی مانند بافر فسفات، آب معمولی ، محلول سدیم کلراید ۱/۰ مولاز یا ۵/۰ درصد سدیم بی کربنات دچار تحول شده است. استفاده از محلول نیم درصدی سدیم بی کربنات در حذف پروتئین های هم و افزایش کمرنگی(Lightness)بسیار موثر است. MDPMشسته شده دارای ژلاتین عالی و خصوصیات رنگ مشابه با رنگ سفید سینه دارد

مقالات پای مرغ

  شماره های تماس :


031-95013799


09381379955 - مدیریت
09132065574 - مدیریت

ایمیل های ما :


این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس :


اصفهان، خیابان ارتش، فلکه ارتش، ساختمان سپاهان

-------------------------------------


----------------------------------
 

--------------------------------

ایمیل :

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن :00442079938685

 

 

.

مطالب مرتبط ( یلوپیج فارسی UK )

1) یلوپیج جهانی Yellow Pages World

2) نرخ ارز کشورها NERKH _UK : پوند/ یورو/ دلار/ لیر/ با تومان ایران

راهنمای مشاغل,فهرست کسب کار, یلوپیج فارسی جهانی, لندن انگلستان www.IranianUkYellowPages.com

London  UK  Farsi Business Directory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مرکز تجارت,توریست جهان

  محل آگهی مراکز تجاری دنیا

یلوپیج فارسی انگلستان - لندن

        محل آگهی  UK

 

   تبلیغ فروشگاه شما در یلوپیج

 

قبول آگهی,یلوپیج فارسی UK

 

هفته نامه یلوپیج فارسی لندن 

 

 


 آگهی  افغان,یلوپیج انگلستان


یلوپیج فارسی جهانی 
 لندن , انگلستان 

1 آرایش , زیبایی لندن , .سالن زیبایی بانوان , آقایان UK
2 آموزش رانندگی . آموزش زبان .گل سازی,گل آرایی UK
3 اقتصاد , بازرگانی , صادرات , بازاریابی , پخش کالای UK
4 بهداشت , درمان . درمانگاه تخصصی , دندان پزشکی UK
5 رستوران , غذا , ساندویج , پیتزا . اغذیه , فست فود UK
6 سفر ,گردشگری ,آژانس هواپیمایی,خدمات مسافرتی UK
7 ورزش , تفریح , باشگاه , صالون کلاس. استخر, سونا UK
8 اشخاص.تدریس خصوصی زبان,.موسیقی. نقاشی,عکس UK
9 پوشاک ,نساجی .کیف , کفش , کمربند , تولید, فروش UK
10 تاسیسات.برق صنعتی, ساختمانی.تجهیزات ,خدمات UK
11 چاپخانه , تبلیغات .تجهیزات، لوازم چاپ، لیتوگرافی UK
12 حمل , نقل بین الملل.دریایی , هوایی .تاکسی سرویس UK
13 خرید , فروش , لندن , بازار. پاساژ , مجتمع تجاری UK
14 اتومبیل .تعمیرگاه مجاز , اتوسرویس , خرید ,فروش UK
15 مشاورین املاک. خرید, فروش, اجاره ساختمان ,خانه UK
16 نفت ,گاز , پتروشیمی .صنایع , معادن , فلزات , ایران UK
17 دارالترجمه رسمی ,مترجمین زبان . مرکزفرهنگ هنر UK
18 فن آوری اطلاعات , ارتباطات , طراحی سایت شرکتها UK
19 فنی,مهندسی.تاسیسات طراحی,اجرای پروژه ساختمانی UK
20 کارشناسان حقوقی ,وکیل مهاجرت .قضایی ,دادگاههای UK
21 کشاورزی.ماشین آلات صنعتی.ساختمانی,کارخانه های UK
22 فروش مبلمان,دکوراسیون ,تلویزیون ،کامپیوتر,لب تاپ UK
23 ماشین, ابزار,قالب سازی,ماشین آلات,تجهیزات انگلستان UK
24 جشن,شادی,کنسرت,مجالس ,مراسم. دفتر ثبت ازدواج  UK
25 مراکز فرهنگی,هنری,موزه ها ,کاخ ها ,آثار تاریخ لندن UK
26 مشاوره, روان شناس, روان درمانی , روان شناسی بالینی UK
27 خدمات ارزی , مالی, صرافی ها , سرمایه گذاری , لندن UK
28 قنادی , شیرینی سرا ی لندن, سوپرمارکت های ایرانی UK
28 عکاسی ,فیلمبردای,آموزش هنرهای زیبا,نقاشی,گرافیک UK
30 شرکت ها ,خدمات بیمه ماشین  ,خونه , تامین خسارات UK
31 حسابداری شرکتها,مشاغل کسب کار,ثبت شرکت لندن
UK
32 فروشگاه , عینک , جواهر , طلا , ساعت , عطیقه , نقره UK
33 سرویس آفیس شرکت,اجاره دفتر,آدرس مجازی شرکت UK
34 دیجیتال مارکتینگ شرکتها ,طراحی وب, فروش آنلاین UK
35 شرکت های سرمایه گذاری F C A , بورس سهام لندن UK
36 آگهی استخدام ,آماده بکار . مشارکت همکاری,شرکتها UK
37 خرید,فروش, تعمیرلب تاپ ,کامپیوتر,موبایل,ماهواره UK
38 خرید ,فروش مواد غذایی,لوازم رستورانها,سوپرمارکتها UK
39 نشریه ایرانی لندن,مجله,هفته نامه,ماهنامه,کتاب یلوپیج UK
40   نیازمندیهای مشاغل کسب کار لندن ,شهرهای انگلستان   UK
01 راهنمای ادارات,مدارس,دانشگاه ها,رادیوTV,مطبوعات UK
02 راهنمای شهرلندن ,دیدنی ها ,شهرهای بزرگ انگلستان UK  
03 راهنمای نمایشگاههای بین المللی لندن,شهرهای بریتانیا UK
04 راهنمای تجارت , صنعت , سرمایه گذاری , بورس لندن UK
05 راهنمای سفر, زندگی لندن , شهر های بزرگ بریتانیا UK
06 راهنمای سفارت,بانک ها, اتاق بازرگانی ایران,انگلستان UK
07 راهنمای ویزا , اقامت , مهاجرت , استخدام ,کسب کار UK
08  راهنمای ثبت شرکت , اخذ مجوزهای تجاری لندن UK
09 راهنمای مراکزفرهنگی , مدارس فارسی زبانان, ایرانیان UK
010 راهنمای جشنها,مراسمها,یاواره ها,بازارچه ها ,ایرانیان UK
001 راهنمای مشاغل لندن    LONDON UK
002 راهنمای مشاغل بیرمنگهام  Birmingham UK
003 راهنمای مشاغل گلاسگو Glasgow UK
004 راهنمای مشاغل لیورپول Liverpool UK
005 راهنمای مشاغل لیدز Leeds UK
006 راهنمای مشاغل شفیلد Sheffield UK
007 راهنمای مشاغل ادینبرو Edinburgh UK
008 راهنمای مشاغل بریستول Bristol UK
009 راهنمای مشاغل منچستر Manchester UK
0010 راهنمای مشاغل لِستِر Leicester UK
0011 راهنمای مشاغل ناتینگهام
 Nottingham UK
0012  راهنمای مشاغل کمبریج  Cambridge

UK

0013 راهنمای مشاغل برایتون
Brighton 
UK
0014 راهنمای مشاغل ساوت‌همپتون Southampton
UK
0015 راهنمای مشاغل نیوکاسل Newcastle UK
0016  راهنمای مشاغل  کاردیف Cardiff UK
0017  راهنمای مشاغل کاونتری  Coventry UK
0018     UK
0019     UK
0020     UK

    راهنمای شهر لندن , انگلستان

 

  آگهی شرکتهای انگلیسی 

تبلیغ دریلوپیج فارسیUK

 

  راهنمای مشاغل لندن,

   تلفن 02079938685 

   

 

 راهنمای مشاغل شرکتهای ایرانی

 

 راهنمای مشاغل شرکتهای افغانی

 

Photo

  

 

3) آگهی مشاغل uk و مطالب با بیشترین بازدید کنندگان یلوپیج ایرانیان uk